Oost Gelre

Bierkan

In de gracht die om de havezate Harreveld heeft gelegen hebben leden van Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde in 1996 onder andere een flink deel van een steengoed bierkan gevonden. Een zogenaamde ‘Kugelbauchkanne’. Deze kannen werden vooral gebruikt om bier uit te schenken. De typisch lichtgrijze kleur van het aardewerk en de karakteristieke appliques versierd met een blauw oxide verraden de herkomst van de kan: het Duitse Westerwald ten zuiden van de stad Keulen. Appliques zijn plaatjes klei die in een stempel worden gedrukt om zo afbeeldingen in reliëf te kunnen gebruiken. Onder de schenkopening, tegenover het oor, is een baardman aangebracht. Daaronder een grote applique waarop de zondeval wordt weergegeven. Adam en Eva bij de boom in het paradijs. Inclusief appel en slang. Links wordt de verdrijving uit het paradijs uitgebeeld. Links en rechts van de zondeval-applique is een wapenschild aangebracht, geflankeerd door een leeuw en een griffioen.

Het gaat om het wapen van Albert en Isabella, de Spaanse landvoogden van 1598 tot 1622. Dit soort uitbundig versierde kannen hoort in een rijker milieu thuis. Het is naast gebruiksgoed vooral ook een kruik om mee te pronken.

Goossen van Raesfelt en zijn vrouw Ursula van Middachten verblijven in die periode veel op de havezate Harreveld. Goossen legt op 21 november 1593 de eed van trouw af aan Maria van Nassau, de weduwe van de spaansgezinde graaf Willem van den Bergh. Goossen is in 1592 met Ursula getrouwd. Zij is in 1570 op Harreveld geboren en is al op 7-jarige leeftijd met het goed beleend. Na het overlijden van haar man in 1614 woont Ursula permanent op de havezate Harreveld, tot haar dood in 1643. Ze wordt in de Calixtuskerk van Groenlo begraven. 

De bierkan heeft vrijwel zeker deel uitgemaakt van de bezittingen van de katholieke Goossen en Ursula. Of we aan de hand van de kan mogen concluderen dat ze Spaansgezind waren gaat misschien te ver. Dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.