Oude IJsselstreek

Slot Ulft

De oudste vermelding van Slot Ulft stamt uit het jaar 1326. Het kasteel stond op een strategische plaats, vlakbij de plek waar de Aa-strang en de Oude IJssel samenvloeien. Waarschijnlijk was het slot in eerste instantie een mottekasteel. De bouwers van kasteel Ulft hebben een natuurlijke heuvel als basis gebruikt. Deze heuvel werd opgehoogd en mogelijk voorzien van een houten toren. In de jaren die volgden werd het kasteel steeds verder uitgebouwd. Slot Ulft werd een groot ommuurd kasteel met een binnenplaats en verschillende gebouwen.

Na de middeleeuwen bleef kasteel Ulft voornamelijk militair van karakter. Het kasteel ziet er meer uit als burcht dan als woning. Dat komt ook door de overname van het kasteel door de graven van Bergh. Zij hebben een comfortabele woning in ’s-Heerenberg (Kasteel Bergh) en hebben Ulft niet als woning nodig.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het kasteel meerdere keren belegerd door zowel de Staatsen als de Spanjaarden. Vanwege het militaire karakter verblijven de graven van Bergh met hun familie slechts af en toe op kasteel Ulft en dan nooit langer dan een week. Pas aan het eind van de 16e eeuw wordt kasteel Ulft voor het eerst een aantal jaren achtereen door een grafelijk paar bewoond. Het comfortabeler kasteel Bergh heeft tijdens de Tachtigjarige Oorlog namelijk veel schade opgelopen en is tijdelijk onbewoonbaar.
 
Graaf Willem IV van den Bergh woont samen met zijn vrouw Maria van Nassau en zijn kinderen van 1576 tot 1586 op het kasteel. In 1583 loopt graaf Willem over naar de Spaanse partij. Kasteel Ulft wordt zo het centrale punt van de Spaanse belangen in Gelderland.
 
Samen met enkele kinderen worden Willem (overleden in 1586) en Maria (overleden in 1599) er ook begraven. Door de oorlog is het niet mogelijk dat zij op kasteel Bergh worden begraven. In de loop van de 18e eeuw raakte kasteel Ulft in verval en werd geleidelijk aan afgebroken. In 1761 werd de toren met de stoffelijke resten gesloopt, waarna de doodskisten werden overgebracht naar de kerk in Gendringen. Bij de grote brand van Gendringen in 1830 is de kerk in vlammen opgegaan. In 1955 zijn bij archeologische opgravingen op deze plek menselijke botten gevonden, maar het is onduidelijk of die van Willem, Maria en hun kinderen zijn.
 
Na de dood van Willem van den Bergh nam het kasteel af in belang en trokken de graven van den Bergh zich terug op Kasteel Huis Bergh. Slot Ulft werd daarna alleen nog als jachthuis gebruikt. In 1892 werd de ruïne gesloopt en in 1896 werden op deze plaats kleine boerenwoningen gebouwd. Een afgeplatte slotheuvel is het enige landschappelijke element dat nog herinnert aan het oorspronkelijke kasteel.