Zutphen

Staatse helm
en hellebaard

Om de steden te beschermen tegen aanvallen van de vijand waren er garnizoenen, bestaande uit ‘professionele’ militairen, gelegerd en de strategisch gelegen steden werden voorzien van vestingwerken. Maar ook de burgerij hielp mee de stad te bewaken. De milities werden aangeduid als compagnieën.

In Zutphen waren compagnieën georganiseerd per stadspoort. Het deel van de stadsomwalling nabij die poort werd door die compagnie bewaakt en verdedigd. De helm en hellebaard maakten deel uit van de uitrusting van de leden van de stedelijke compagnie.