Oost Gelre

Apostelbeeld

In 1990 wordt de Lievelderpoort in Groenlo opgegraven door leden van de Archeologische Werkgroep Groenlo. De poort heeft dienstgedaan in de periode van ongeveer 1556 tot en met 1617. Tijdens de opgraving komen onder een muur een grote hoeveelheid zandstenen fragmenten tevoorschijn die als fundering van de muur zijn gebruikt. De muur blijkt tijdens een reparatie van de poort te zijn aangelegd. Onder de vondsten bevindt zich dit onthoofde heiligenbeeld van waarschijnlijk de apostel Bartholomeus. Deze apostel wordt vaak afgebeeld met een mes en een boek in zijn handen. Het is waarschijnlijk dat het herstelwerk aan de poort tussen 1597 tot 1606 heeft plaatsgevonden. In de periode is de stad in Staatse handen. Altaren in de kerk worden dan geruimd en klooster Engelhuizen wordt ingericht als gouverneurswoning.

De ornamenten die bij die opruiming vrijkomen kunnen goed als funderingsmateriaal dienstdoen. Het doel vanuit Staats oogpunt is in dit geval tweeledig: de vestingwerken worden hersteld en op deze manier raken de Paapse (katholieke) versierselen uit het zicht. Het zal de relatie met de Grolse bevolking geen goed hebben gedaan. Deze vorm van hergebruik zal door velen als heiligschennis gezien zijn.