Aalten

Klooster Nazareth

Het klooster Nazareth, ook wel “Schaer” genoemd, werd gesticht in 1429. De bewoners van klooster Nazareth waren aanhangers van de Moderne Devotie, een spirituele beweging in de middeleeuwen. Ze leefden een eenvoudig leven en hun voornaamste bezigheid was de zorg voor jonge mensen en verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking. Het klooster lag in de tegenwoordige buurtschap ’t Klooster, twee kilometer ten noorden van Bredevoort aan de linkeroever van de Schaarsbeek. Tijdens de ellende van Tachtigjarige Oorlog werden kloosters geplunderd en onteerd, boerderijen in brand gestoken en landerijen lagen braak. De inkomsten van klooster Nazareth liepen snel terug. Vanwege de schulden werden de kloosterlingen in 1573 overgeplaatst. Een kleine groep betrok toen een huis in Bredevoort. Op 9 oktober 1597 veroverde Prins Maurits Bredevoort. Dit was het definitieve einde van het klooster; de laatste kloosteroverste vluchtte in 1597. Volgens een legende zouden de vluchtende kloosterlingen een schat op het terrein hebben begraven.

Op het voormalige kloosterterrein is de Kloosterschans nu nog steeds zichtbaar. Dat de kloosterschans gebruikt is tijdens de Tachtigjarige Oorlog, is enigszins bevestigd door archeologisch onderzoek en de vondst van een kleine dolk en enkele musketkogels bij de schans.
 

Onlangs heeft er op het terrein van het voormalig klooster nog een archeologisch booronderzoek plaatsgevonden. Download hier het onderzoeksrapport