Zutphen

Noodmunt

Zutphen had zich, net als veel andere gewesten en steden met de ‘Acte van Verlaetinghe’ in 1581 van de Spaanse koning afgekeerd. In 1583 werd de stad echter voor de tweede maal ingenomen door de Spanjaarden, ditmaal door de bevelhebber Juan Battiste de Taxis, die na de inname ook gouverneur van de stad werd. Jaren van bezetting en belegering volgden. Er was schaarste aan alles in de stad, ook aan kleingeld. Daarom liet Taxis loden ‘noodmunten’ slaan. De Zutphense noodmunten zijn zeldzaam, maar enkele exemplaren, ook deze, zijn middels metaaldetectie in de bodem gevonden.