Doesburg

Muntgewicht
Spaanse escudo

Als het even kon ging de handel gedurende de Tachtigjarige Oorlog gewoon door. Doesburg was al in 1586 aan Staatse zijde gekomen en de stad kreeg in 1606 sterke vestingwerken. Het was dus betrekkelijk rustig in Doesburg. Dat waren gunstige voorwaarden voor de handel. Er circuleerde geld vanuit allerlei windstreken in Europa en geldwisselaars hadden het druk om die vreemde munten te wegen en de waarde te vergelijken.

Daarvoor werden muntgewichten gebruikt. De geijkte gewichten werden met de betreffende munt op een weegschaal gelegd om te controleren of de munt niet te licht was. Dit muntgewicht, gevonden in Doesburg, is van een Spaanse gouden escudo. Geld van de vijand dus, maar dat deerde de kooplieden niet.