Oost Gelre

Beschoeiingspaal

In 2018 wordt de riolering vervangen van de Hagenstraat in het centrum van Lichtenvoorde. Tijdens dit werk wordt door leden van de Archeologische Werkgroep Lichtenvoorde geconstateerd dat hierbij de volledige breedte van de nederzettingsgracht rond het oude Lichtenvoorde is doorsneden. Alleen de binnenzijde van de gracht is van een beschoeiing voorzien, iets wat bij eerdere opgravingen in Lichtenvoorde ook al aangetroffen is.

Er worden drie beschoeiingspalen geborgen waarvan er één dendrochronologisch onderzocht is. Door middel van het nauwkeurig bestuderen van de jaarringen kan bijvoorbeeld de kapdatum van een boom achterhaald worden. Dan moeten er wel voldoende ringen aanwezig zijn.

In dit geval is vastgesteld dat de boom die gebruikt is voor deze paal in het jaar 1572 omgehakt is.
Het is aanlokkelijk te veronderstellen dat in deze roerige tijd gewerkt is aan het meer verdedigbaar maken van Lichtenvoorde door het vervangen of opkalefateren van de beschoeiing van de gracht die om de nederzetting lag. Historische onderbouwing is er niet. Maar dat komt vast ook omdat in de 18e eeuw het grootste gedeelte van het oude stadsarchief in vlammen opgegaan is. Daarom moeten we het in Lichtenvoorde, zeker voor deze periode, vooral van archeologische vondsten hebben.