Doesburg

Baerkenhuizen

In de steden, die veroverd werden door de Staatse troepen, werd vrijwel direct het Protestantsisme als enige godsdienst ingevoerd (de Reformatie). Toch bleven veel families het Katholieke geloof trouw, maar bijeenkomsten moesten in het geheim plaatsvinden. Er stonden hoge boetes en zelfs verbanning op het houden van illegale Katholieke missen. In alle steden waren desondanks een of meerdere schuilkerken, meestal in huizen van rijke families. In Doesburg huisvestte de familie Baerken een schuilkerk in de ‘Barkenhuizen, Koepoortstraat 29-31.

De nog bestaande panden hebben fraaie renaissancegevels die dateren uit de zeventiende eeuw, maar de schuilkerk is in het interieur niet meer herkenbaar. Het zal er uit gezien hebben als die te Zutphen in huis de Wildeman, Zaadmarkt 88.