Doesburg

Zilveren 1/20 reaal
van Holland

Na de moord op Willem van Oranje in 1584 hadden de opstandige gewesten geen militair leider meer. De Staten Generaal vroegen de Protestantse koningin Elisabeth I van Engeland om hulp. Zij zond in 1586 een van haar vertrouwenspersonen naar de Nederlanden om de opstandelingen op militair gebied bij te staan.

Ze hoopte daarmee een Protestant tegenwicht te bieden aan de Spaanse katholieke dreiging in Noord Europa. Robert Dudley, graaf van Leicester (spreek uit: lester) werd de nieuwe landvoogd van de opstandige Nederlanden. Hij kon meteen aan de bak. Nog in 1586 veroverde Leicester Doesburg maar bij Zutphen bleef zijn offensief tegen de Spanjaarden steken. In Holland werden er nieuwe munten geslagen met de beeltenis van de nieuwe landvoogd Leicester.

Tot dan toe droegen de zilveren munten de beeltenis van koning Philips II. Deze zilveren 1/20 Leicester-reaal is gevonden in Doesburg. Daar kon deze munt vrij circuleren.