Bronckhorst

Bronkhorst in 1624

In 1609 brak het Twaalfjarig Bestand aan. Het was nu even relatief rustig op het Oost-Nederlandse platteland dat deels in Staatse en deels in Spaanse handen was. In 1621 werd de oorlog echter hervat. Nu gebruikten de Spanjaarden met name Groenlo als uitvalsbasis om enerzijds grote schattingen (oorlogsbelastingen) te innen in het graafschap Zutphen en anderzijds om militaire (plunder)tochten te ondernemen tot op de Veluwe en Gelderse Vallei. De plundertochten kwamen tot een hoogtepunt in 1624 toen de Staatse aandacht uitging naar het (vergeefse) behoud van Breda. Een grote veldtocht van 6000 Spaanse soldaten onder bevel van Hendrik van den Bergh trok onder meer via Bronkhorst richting de Veluwe. Tussen 16 en 24 februari trokken de troepen plunderend door de westelijke Achterhoek en de Veluwe. Op de kaart zien we diverse troepenmachten samenkomen om bij Bronkhorst en ten zuiden van Steenderen de IJssel over te steken. Bronkhorst werd bij die gelegenheid geplunderd. In 1626 drongen de stadsbesturen, vooral die van Zutphen, aan op het bouwen van extra schansen en forten tussen de IJsselsteden om de IJssellinie gesloten te houden voor hernieuwde plundertochten. Er werden diverse schansen tussen Doesburg en Zutphen verbeterd en aangelegd. In 1627 besloten de Staten Generaal om de Spaanse uitvalsbasis zelf aan te pakken: Groenlo.